У здравом телу, здрав дух

Време одржавања:  21.мај– 8.јун  2018. године

Учесници: ученици првог и другог разреда и деца са сметњама у развоју

Кратак опис:  у креативном делу ученици су бојили моторе, играли игре пантомиме и меморије са картицама на којима су приказани различити спортови, а затим су  у дворишту музеја имали полигон препрека.

Број учесника: 225

X