Зборник музеја

Зборник музеја

ЗБОРНИК РАДОВА МУЗЕЈА РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА 7

Одговорни уредник: Милош Николић
Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја, 2014

Страна: 334

Тираж: 500

ЗБОРНИК РАДОВА МУЗЕЈА РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА 6

одговорни уредник: Милош Николић

Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја, 2011

страна: 284

тираж: 500

ЗБОРНИК РАДОВА МУЗЕЈА РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА 5

одговорни уредник: Борисав Челиковић

Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац, 2009

страна: 311

тираж: 300

ЗБОРНИК РАДОВА МУЗЕЈА РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА 3-4

Одговорни уредник: Тања Гачић

Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја, 2006

Страна:  253

Тираж: 500

ЗБОРНИК РАДОВА МУЗЕЈА РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА 2

Одговорни уредник: Радош Гачић

Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја, 2003

Страна: 179

Тираж: 500

ЗБОРНИК РАДОВА МУЗЕЈА РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА 1

Одговорни уредник: Горан Пауновић

Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја, 2001

Страна: 277

Тираж: 500

X