Етнологија

Етнологија

Етнолошка збирка Музеја рудничко-таковског краја броји неколико стотина предмета који верно приказују народни живот овог краја у XIX и првој половини XX века. Велики део збирке формиран је по самом оснивању Музеја 1994. године захваљујући откупу заоставштине Сретена Љубеновића Конкордија, стравственог колекционара који је свој живот посветио сакупљању старина из различитих делова Србије. Изузев Конкордијеве збирке ту су и вредни предмети који су поклонима и откупима уврштени у етнолошку збирку Музеја. Највећи део колекције чине делови народне ношње рудничко-таковског краја и текстилног покућства, затим предмети покућства, старих алата, земљаног и металног посуђе, музичких инструмената…

Поред бриге о предметима, етнолози Музеја самостално или у сарадњи са  другим  музејима учествују у истраживањима, научним пројектима и организовању изложби. Пројекат „Истраживање старих заната на територији општина Чачак и Горњи Милановац“, започет је 2019. године у сарадњи са Народним музејом Чачак који за крајни циљ има објављивање опсежне студије о старим  занатима на овим просторима.

У оквиру етнолошког рада снимљено је преко 15 етно и документарних филмова аутора вишег кустоса етнолога Милана Брајовића. Филм Млада недеља на Савинцу добитник је награде  Прохорски анђео за етно запис 2000. године, а филм Гекон награде Прохорски анђео за допринос филмском језику и етнолошкој науци 2004. године. Редован је учесник Фестивала етнолошког филма у Београду.

Милан Брајовић, виши кустос етнолог

X