Документација

Документација

Стручно научни материјал који настаје истраживањима и многобројним пројектима кустоса обрађује се и архивира у Одељењу документације Музеја рудничко-таковског краја. Документариста води базу података грађе која се током рада обрађује и образује својеврсни архив, који омогућује неопходне претраге и припрему будућих пројеката наше установе. Документариста врши и обраду фото  и писане грађе и дигитализацију документације Музеја рудничко-таковског краја. У оквиру Одељења документације смештена је и богата фотодокументација, која годинама трајно бележи рад наше установе. Савремени токови и развој фотографије, допринели су лакшем складиштењу фото грађе доступношћу дигиталне фотографије али Музеј рудничко-таковског краја може се подичити и старијом фото грађом аналогне фотографије и негатива. Део фото грађе откупљен је од компаније „Дечје новине“ која је била позната осим по издавачакој делатности, и по значајној фото грађи фотографа Аце Ђорђевића који је бележио објективом историју града.

Одељење воде:

Радојко Петровић, документариста

Саша Савовић, фотограф

X