Контакт

Контакт

Contact Info

Наша локација

Синђелићева 7, 32300 Горњи Милановац, Србија

Contact Info

Електронска пошта

muzejgm@mts.rs

muzejgm@gmail.com

Оставите поруку

Галерија и стална поставка Музеја:

032 713 851

Радно време:

7:30 – 19:00 радним даном

11:00 – 16:00 викендом

Музеј у Такову:

032 573 60 38

Радно време:

9.30-16.30 радним даном

11.00-16.00 викендом

Стручна одељења:

032 717 407

Радно време:

7:30 – 15:00  радним даном

Директор:

Александар Марушић

E-mail:

andjelaipetra@mts.rs

Телефон:

032 721 335

ТЕКУЋИ РАЧУН 840-276664-68; 840-276668-56
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 6128608403
ПОРЕСКИ БРОЈ (ПИБ) 101152965
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 9102 делатност музеја, галерија и збирки
МАТИЧНИ БРОЈ 06993800
ЦРФ БРОЈ 05154
ОБВЕЗНИК ПДВ НЕ

X