Контакт

Контакт

Contact Info

Наша локација

Синђелићева 7, 32300 Горњи Милановац, Србија

Contact Info

Електронска пошта

muzejgm@mts.rs

muzejgm@gmail.com

Оставите поруку

  Галерија и стална поставка Музеја:

  032 713 851

  Радно време:

  7:30 – 19:00 радним даном

  11:00 – 16:00 викендом

  Музеј у Такову:

  032 573 60 38

  Радно време:

  9.30-16.30 радним даном

  11.00-16.00 викендом

  Стручна одељења:

  032 717 407

  Радно време:

  7:30 – 15:00  радним даном

  Директор:

  Александар Марушић

  E-mail:

  andjelaipetra@mts.rs

  Телефон:

  032 721 335

  ТЕКУЋИ РАЧУН 840-276664-68; 840-276668-56
  РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 6128608403
  ПОРЕСКИ БРОЈ (ПИБ) 101152965
  ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 9102 делатност музеја, галерија и збирки
  МАТИЧНИ БРОЈ 06993800
  ЦРФ БРОЈ 05154
  ОБВЕЗНИК ПДВ НЕ

  X