Библиотека Музеја рудничко-таковског краја

Библиотека Музеја рудничко-таковског краја

Специјална библиотека Музеја рудничко-таковског краја је основана 2005. године, а процес регистрације је окончан у фебруару 2018. Као саставни део Музеја рудничко-таковског краја, стручна библиотека има обавезу константног напретка и учешћа у свим активностима установе. Библиотекар уредник, стара се, између осталог, о медијској заступљености установе и сарадњи са другим установама културе, као и о набавној политици специјалне библиотеке.

Библиотека Музеја рудничко-таковског краја је специјална библиотека затвореног типа и обухвата дела из опште, националне и завичајне историје, дела ииз историје уметности, биографске публикације, дела из етнологије, архивску грађу, серијске публикације (часописи, годишњаци, зборници, летописи, календари). Фонд од око 7000 монографских публикација и преко 300 наслова серијских, намењен је  искључиво потребама радника Музеја рудничко-таковског краја, а корисницима се излази у сусрет када је то неопходно, у читаоници саме библиотеке. Врши се размена публикација са преко 100 установа културе у Србији, и то је главни вид набавке публикација. Библиотека сарађује са грађанством и то је још један вид обогаћивања фонда. Фонд Легата породице Настасијевић саставни је део књижног фонда, броји око 1000 јединица и чува се у галеријском простору наше установе.

Библиотеку води

Мирјана Мокровчак Глишовић

виши библиотекар

X