Едиција Обреновићи

Едиција Обреновићи

Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе VI

Уредници: Ана Ранковић, Александар Марушић

Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја, 2020

Страна : 371

Тираж : 1000

Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе V

Уредници: Ана Ранковић, Александар Марушић

Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја, 2017

Страна : 379

Тираж : 1000

Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе IV

Уредници: Ана Ранковић, Александар Марушић

Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја, 2016

Страна : 366

Тираж : 1000

Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе III

Уредници: Ана Ранковић, Александар Марушић

Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја, 2015

Страна : 371

Тираж : 1000

Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије II

Уредници: Ана Ранковић, Александар Марушић

Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја, 2014

Страна : 355

Тираж : 1000

Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије I

Уредници: Ана Ранковић, Александар Марушић

Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја, 2013

Страна: 363

Тираж: 1000

X