Стручни скуп у Гучи

Центар за културу општине Лучани у Гучи реализовао је пројекат „Домаћине, здрав си – стручни скуп о здравицама и међународна смотра здравичара“, подржан средствима Министарства културе и информисања. Стручњаци из области етнологије, фолклористике и филологије излагали су своје радове и презентације. Поред њих, скупу су присуствовали и здравичари из овог дела Србије. Поред стручних мишљења о различитим темама из области здравичарења, учесници су у дискусијама дали своје предлоге и примедбе о томе како одржати здравице као важан елемент нематеријалног културног наслеђа. Посебан значај у реализацији овог пројекта имаће штампање стручне публикације. Наш Музеј је на овом скупу представљала Наташа Поломац Петковић, кустос етнолог, са темом „Здравице у рудничко-таковском крају.“
X