Стари Египат

Отворена изложба и у новој сезони 2016/17. година, због интересовања просветних радника и ученика петог разреда. До сада 30 учесника.

X