РАЗМЕНА ПУБЛИКАЦИЈА СА НБС

Стручна библиотека нашег Музеја, најчешће богати свој фонд разменом и поклоном грађана. Размена публикација води се са преко 100 установа а највећег обима је наравно са Народном библиотеком Србије. Захваљујемо се Народној библиотеци Србије, одељењу размене, на успостављеној сарадњи и циљаној размени публикација која заиста има вишеструку корист.

X