Научни скуп „Драгослав Срејовић и мултидисциплинарност“

На међународном научном скупу учествовали су Ана Цицовић, Милица Томић и Александар Стаменковић, излагањем на тему „Примена дигиталних технологија у анализи и документацији утврђења на Острвици“. Тешко приступачни остаци утврђења на Острвици нису омогућавали приступ и израду техничке документације. Применом беспилотне летелице успели смо да снимимо сачуване зидове, израдимо целокупну документацију, фотограметријске моделе, ортофотографије и дигиталне висинске моделе. Добијени резултати примене дигиталних технологија ће се користити за будућа археолошка истраживања и конзерваторско-рестаураторске радове.

На меморијалу посвећеном академику Драгославу Срејовићу, стручњаци из различитих научних области су разменили мишљења, искуства и научне резултате и преиспитали потенцијал који мултидисциплинарни приступ има у археолошким истраживањима. Скуп је одржан 29. новембра 2021. године у организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Завода за заштиту споменика културе Крагујевац.

X