Када урадиш радионицу од почетка до краја, сазнаћеш ко је био Јовановић Паја

Време одржавања: 25. фебруар-8. март

 Учесници: ученици четвртог разреда градских школа и издвојених одељења из Мајдана, Сврачковаца, Доње Црнуће и Враћевшнице.

 Кратак опис:

Деца су се помоћу унапред припремљеног радног материјала упознала са животом и делом Паје Јовановића.

 Број учесника: 363

X