Добијен новац за археолошка истраживања

На конкурсу Министарства културе и информисања РС, Музеј рудничко-таковског краја је добио 1.000.000,00 динара за наставак археолошких истраживања на планини Рудник.

Археолошки институт из Београда је добио средства за наставак два пројекта на Руднику: пројекат „Проспекција Малог Штурца-истраживање праисторијског рударства“ који се реализује у сарадњи са Музејом РТК у износу од 700.000,00 динара и пројекат „Израда пројекта заштите и презентације простора археолошког налазишта Прљуша на Руднику“ у износу од 680.000,00 динара. Читав пројекат реализује се у сарадњи са Филозофским факултетом из Београда.

X