„Чују се бубњеви из џунгле“

Време одржавања:  19. октобар 2018. године

Учесници: средња и старија васпитна група ПУ „Сунце“ са Рудника и ученици првог и другог разреда ОШ „Арсеније Лома“ Рудник

Кратак опис:  Деца су довршавала маске од картона за лице. Након тога, играли су на песму „Мали снонови“ Момчила Бајагића Бајаге.

Број учесника: 55

X