Миса

Миса

На левој обали Јасенице и данас се налазе очуване развалине некадашње исламске богомоље – џамије. Дуго је сматрано да се ради о остацима католичке цркве, саске или дубровачке, јер је мештани називају „Миса“, али археолошка истраживања показала су супротно, тј. да је овај сакрални објекат од почетка био саграђен за турско становништво средњовековног Рудника. Иако је „Миса“ данас врло оштећена, истраживачи су готово сигурни да она припада великој скупини једнокуполних џамија са троделним тремом, тзв. стандардног типа. Будући да је и у појединим архитектонским детаљима слична многим џамијама овог типа из XVI века, највероватније је и џамија на Руднику изграђена у том периоду. Основе за такав закључак даје и турски Попис смедеревског санџака из 1559/60. године, у коме се помињу две исламске богомоље – Царева џамија и месџид, док попис из 1572. бележи још једну. Ако се прихвати претпоставка да је Царева џамија заправо „Миса“, то би значило да је она била централно светилиште рудничких муслимана, а година 1559/60. била би време њеног првог писаног помена.

X