РАДИОНИЦА – СТАРИ ЗАНАТИ

Учесници радионице су ученици 3. и 4. разреда основне школе од 2. до 28 новембра 2015.
Ученици су унапред добили припремљени материјал. Сваки ученик је постао по један “занатлија“ и представио је свима свој занат. Након тога ученици су били подељени у две мешовите групе, па су се једни бавили лицидерским, а друга група папуџијским занатом.

X