РАДИОНИЦА – НАПРЕД У СРЕДЊИ ВЕК!

Радионица је уприличена за ученике 6.разреда основне школе и трајeе од 2. до 28. новембра 2015.
Ученици су упознати  са раздобљем које обухвaта средњи век, са животом и радом људи тада, замковима, витезовима, инструментима, музиком…Радили су по групама различите задатке, различитим материјалима и техникама. За време рада слушали су музику ансамбла Ренесанс и Flauto dolce.

X