ГРАЂАНСКИ ЖИВОТ У XIX ВЕКУ – БАЛОВИ

Учесници ове радионице, која је трајала од 7. до 11.априла 2014. године,су били ученици од трећег до осмог разреда. У радионици је учествовало 227 ученика. Том приликом су ученици могли да науче нешто ново о грађанском животу у Србији у 19.веку, да се опробају у креирању костима и прављењу идејног решења за позивнице за бал, као и да уз помоћ наших другара КУД“Типопластика“најпре погледају, а затим и сами покушају да одиграју неке од игара које су се у то време играле на баловима.

X