Паљевине – споменик Првој шумадијској бригади

Паљевине – споменик Првој шумадијској бригади

На месту званом Паљевине, на Руднику, изведена је монументална скулптора у блоку белог мермера, неправилне форме која је доста задржала од свог органског облика, тј. моделована је на начин који сугерише неспутану снагу и отпорност. У његовом подножју је правоугаоно постоље са уклесаним текстом који нам даје и годину постављања споменика: „На овом месту 5. октобра 1943. године формирана је Прва шумадијска народноослободилачка партизанска бригада. 5. октобра 1966 / Народ Шумадије“.

X