Црква Рођења Светог Јована Крститеља у Доњим Бранетићима

Црква Рођења Светог Јована Крститеља у Доњим Бранетићима

На потесу Јовање у Доњим Бранетићима, на самој граници са селом Озрем, налази се једна од најлепших цркава општине Горњи Милановац. По једном предању саграђена је на месту где је некада била црква брвнара, по другом зидана црква, а по трећем средњовековни манастир. О томе сведочи постојање некадашње часне трпезе.

Година градње данашње цркве није поуздано утврђена, али се зна да је 1935. године чин њеног освећења извршио владика Николај Велимировић. Припада типу уписаног крста, са елегантном осмостраном куполом на пресеку два брода и тространом апсидом. Зидана је тесаним каменом. Западна фасада цркве решена је веома занимљиво. Главни улаз је наткривен лучном конструкцијом на два стуба са капителима, покривеном малим кровом са каменим крстом на врху. Бочно од улаза су два слепа лучна прозорчића, док је изнад, на делу који надвисује централни простор, изведена необична трифора, троделни прозор, какав се среће у руској црквеној архитектури. Изведен је тако да има “облик” анђела са крилима: средишњи део представља стилизовано тело са главом, а два бочна отвора представљају крила. Још два таква прозора су на северној и јужној фасади цркве.

Иконостас јовањске цркве, изведен у дрворезби, потиче из времена њене градње. Иконе непознатог иконописца сликане су у традиционалном духу.

X