Зграда Окружног начелства

Зграда Окружног начелства

Зграда Окружног начелства најстарија је јавна грађевина у Горњем Милановцу. Њена изградња започета је 22. октобра 1853. године, а изведена је према пројекту архитекте Косте Шрепловића. Академски је компонована као једноспратна грађевина симетричне основе, складних пропорција, чистих, једноставних фасада и сведених декоративних елемената. Унутрашњи распоред просторија одговара намени – ходници су постављени централно, а канцеларије са стране. Непосредно иза улаза је вестибил и монументално трокрако степениште. Спољна композиција фасаде одликује се скромном, али хармоничном обрадом у духу романтизма и изразити је пример средњоевропског начина обликовања тог доба. Сам завршетак грађевине изведен је профилисаним поткровним венцем и надвишен четворосливним кровом. Архитекта Шрепловић је успешно спровео идеју о функционалности простора, уједно је чинећи најмаркантнијим обележјем новонастале вароши, која ће тек добити своју цркву и гимназију.

Остаће упамћена као седиште Команде I армије на челу са војводом Живојином Мишићем за време I светског рата. У њој је 3. децембра 1914. донета одлука о Рудничкој офанзиви, једном од најбрилијантнијих стратегијских потеза у историји ратовања, којом је аустроугарска армија потучена за 12 дана.

Данас се у овој згради, поред Библиотеке „Браћа Настасијевић“, налази и „Модерна галерија“ Културног центра Горњи Милановац. Прву јавну грађевину у Горњем Милановцу, његови грађани већ годинама с правом и с љубављу, називају „Стари суд”.

X