Црква Светог Димитрија у Брезни

Црква Светог Димитрија у Брезни

Црква Светог Димитрија у Брезни сматра се задужбином кнеза Милоша Обреновића а саграђена је поред места на коме се налазила црква брвнара из 1817. године. Почетком августа 1836. године кнез је послао писмо старешинама тадашњег црногорског среза, нахије рудничке, у коме их обавештава да има намеру да идућег пролећа започне градњу нове цркве, па стога захтева да се припреми потребан материјал. Градња цркве је започета по кнежевој жељи, у пролеће 1837. године. Главни мајстор је био Димитрије Сотировић, али је због неких неугласица кнез Милош убрзо наредио да радове преузме познати неимар Настас Стефановић који је градњу цркве привео крају у 1839. години. Црква је освећена и предата народу на употребу 1840. године.

Црква Светог Димитрија је једноставна једнобродна грађевина, грађена у традиционалном духу, као и друге сеоске цркве Милошевог времена. У унутрашњости има типичан полуобличасти свод без куполе који је изнад наоса ојачан потпорним луцима ослоњеним на пиластре са профилисаним капителима. На источном делу је велика полукружна апсида са бочним певницама, што цркви у основи даје облик триконхоса. Зидана је каменом из оближњих каменолома, а кречним малтером је прекривена и споља и унутра. Двосливни кров који је некада био покривен црепом, сада је замењен лимом. Декорација прозора и портала везана је за јужњачку градитељску традицију и исламске утицаје, а има и елемената преузетих из декоративног репертоара цркава брвнара. Испред главног улаза у цркву је висока кула – звоник, дозидана у новије време. Иконостас је рађен нешто касније од градње цркве, током 1850–1851. године, у духу класицизма, са скромном резбом. Иконе, сликану декорацију иконостаса и две зидне слике поред њега, радили су живописци јужњачког порекла, браћа Константин и Димитрије Анастасијевић. Поред тога, у брезанској цркви се налазе три иконе и дарохранилица, рад познатог сликара XIX века, Димитрија Посниковића.

За изградњу цркве у Брезни везано је и име Васе Поповића из Бершића, брата од ујака кнегиње Љубице, кога је кнез Милош именовао за обор-кнеза пожешке нахије 1819. године. Он је умро 1832. и сахрањен је код брезанске цркве о чему сведочи спомен плоча на њеном јужном зиду.

X