Откривена средњовековна светиња под Острвицом!

На обронцима Острвице приликом археолошких истраживања откривени су остаци средњовековне цркве. У питању је једнобродна црква са полукружном апсидом, приближних димензија 11,5 х 6,5 м. Започето је чишћење јужног зида и олтарског простора. У слоју шута је пронађено доста фрагмената фресака којима је црква била живописана. Око ње је формирана некропола која сведочи о континуираном сахрањивању. Покретни археолошки материјал се поклапа са историјским подацима о коришћењу тврђаве и њеног подграђа у XIV-XV веку.

Острвица је била једно од природно најбоље заштићених утврђења. Вероватно је била укључена у систем одбране северне српске границе још од времена Стефана Немање. Близина комуникација и рударског центра, и јаки бедеми града, допринели су развоју цивилног насеља у његовом подножју. Руднички крај и Острвица заузети су од стране Турака 1458. године и њихова војна посада је одмах смештена у тврђаву. Судбина цркве која је пратила живот хришћанског становништва овог краја биће разрешена у наставку истраживања.

Истраживања се обављају на имању породице Вујић. Финансирана су средствима Министарства културе. Археолошку екипу, која већ дванаесту годину истражује на Руднику, чине др Дејан Радичевић, Ана Цицовић, Јелена Марјановић и Мирко Вранић.

X