Маџарско брдо, oстаци средњовековне цркве из XIV-XV века

Маџарско брдо, oстаци средњовековне цркве из XIV-XV века

У подножју Мале Кеље налазе се остаци једнобродне цркве са апсидом окренутом према истоку. Зидана је ломљеним каменом и кречним малтером, унутрашњих димензија брода 6,50 х 3,70 m. Већи део олтарског простора оштећен је радом оближњег каменолома. Фрагменти живописа налажени у шуту сведоче да је црква била осликана.

Највероватније се ради о задужбини неке од угледнијих рудничких породица. Западни део цркве коришћен је за сахрањивање по ктиторском праву.

У целини је истражена у периоду 2009-2011. године у оквиру пројекта „Археолошка истраживања на Руднику“, Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу. Истраживања су финансирана средствима Општине Горњи Милановац и Министарства културе и информисања Републике Србије.

X