Дигитализација утврђења на Острвици: израда ситуационог плана и документација очуваних зидова

Пројектни тим: Ана Цицовић, Александар Стаменковић, Милица Томић, Мирослав Митић

Опис: Средњовековно утврђење на Острвици је подигнуто на веома неприступачном терену, вулканској купи удаљеној око 4 km од варошице Рудник на истоименој планини. Највећи процват Рудник је достигао у средњем веку, када је постао снажан привредни, трговачки, политички и дипломатски центар, средиште бројних заната и делатности. Острвица је била моћно средњовековно утврђење као и административно и војно средиште око кога су се борили српски владари и властелини. На врху Острвици и на падинама испод њега, налазе се остаци већег утврђења, које је штитило оближње руднике сребра, бакра и олова, као и рударске насеобине. У стратешком смислу, положај Острвице је изузетно повољан: захваљујући стрмим, стеновитим литицама, тврђава је била готово неприступачна, а истовремено је омогућавала осматрање у свим правцима. Утврђење се састоји из Горњег, Средњег и Доњег (Подграђа) града, које су штитила два бедемска зида. Утврђени врх (Горњи град) је највиша фортификацијска целина и састоји се од Великог и Малог града који су међусобно повезани.

Ретке теренске белешке о Острвици и цртеже ситуација на терену, који су до сада били једини прилози изучавању ове важне фортификације, оставили су: K. Поповић (1862), J. Мишковић (1872), M. Милићевић (1876), Ф. Каниц (1888), M. Ракић (1905). A. Дероко (1940-их година), И. Здравковић (1948), Ђ. Бошковић (1950) и В. Јовановић (1990-их година). До данас је остао делимично сачуван југозападни зид Великог града који је склон паду и мањи делови зида на Малом граду.

Због немогућности приласка очуваним деловима зида, применом беспилотне летелице и дигиталне фотограметрије, 2021. године израђена је техничка документација која обухвата видео запис, ситуациони план, основе, пресеке и цртеже очуваних зидова.

Датум настанка: јун – децембар 2021.

Место настанка: Рудник – Београд

Локација: Заграђе, Рудник

Власник: Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац

Период покривања: XIII-XV век

Пројекат је подржало Министарство културе и информисања РС

X