Археолошко лето на Руднику

Археолошка истраживања на планини Рудник, настављају се почетком августа у оквиру вишегодишњег пројекта Музеја рудничко-таковског краја и Одељења за археологију Филозофског факултета у Београду (руководиоци др Дејан Радичевић и виши кустос археолог Ана Цицовић).

Дванаеста кампања истраживања ће трајати месец дана. Поред наставка ископавања на локалитету Дрење-Којовача, ове године се истражује и средњовековна црква на имању Милана и Сиголен Вујић у Заграђу. На врху Острвици и на падинама испод њега, налазе се остаци већег средњовековног утврђења. Тврђава је служила за одбрану рудника, заштиту околног становништва и од почетка XV века била седиште значајне територијално-управне јединице. Током 1985. године, Археолошки институт из Београда је предузео ископавања мањег обима Великог града, Подграђа и простора ван бедема на локалитету Метаљка. Том приликом, на локалитету Метаљка, пронађена је квалитетно грађена црква са остацима живописа. Иако откривена пре 35 година, њено истраживање је чекало до сада. О средњовековној Острвици се доста зна захваљујући писаним изворима, али уз помоћ истраживања имаћемо конкретне, материјалне доказе живота и функционисања ове тврђаве и њеног подграђа.

Министарство културе РС суфинансира истраживања са 1.000.000,00 динара. Као и претходних година радове помажу фирме „Contango“ и „Компанија Таково“.

Истраживање и презентација праисторијског рудника на локалитету Прљуша је такође подржано од стране Министарства културе. У јулу су обављена археолошка истраживања у организацији Археолошког института у Београду којима руководи др Драгана Антоновић.

На основу досадашњих истраживања, очекујемо и ове године занимљиве проналаске који ће још више допринети интересовању за Острвицу и планину Рудник.

X