Археолошка истраживања на Руднику 2023.

На Руднику су завршена археолошка истраживања на два локалитета. Скоро 160 година након првих ископавања у Србији обављених управо на Руднику, радило се на једном римском налазишту. На локалитету Грабак открили смо утврђење које је штитило објекте за сабирање руде. Циљ истраживања на локалитету Градови је био да се установи постојање старијег, српског средњовековног насеља испод остатака из турског периода. У непосредној близини џамије отворили смо две сонде. У једној су пронађени спорадични покретни налази који потичу из средњовековног периода, док смо у другој открили остатке турског купатила (хамама). Археолози који већ петнаесту годину истражују наше богато наслеђе су др Дејан Радичевић, Ана Цицовић, Јелена Марјановић и Мирко Вранић. Археолошка истаживања су обављена у организацији Музеја РТК и Одељења за археологију Филозофског факултета, уз финансирање Министарства културе и дугогодишњу помоћ фирми „Рудник и флотација“ Рудник и „Swisslion-Takovo“. #Ministarstvo kulture#

X