Ретроспективна изложба музејских радионица

Значајно место у раду Музеја рудничко-таковског краја заузимају  интерактивни едукативни програми, посебно они који су намењени деци и омладини.Музејске радионице су само један сегмент, који ће овог пута, у Галерији музеја рудничко-таковског краја , бити представљен кроз ретроспективну изложбу фотографија, плаката и описа радионица, почев од маја 2016. до маја 2021. године. У овом периоду одржано је 48 радионица са укупно 7309 учесника. Ово је друга ретроспективна изложба рада вишег кустоса педагога Музеја рудничко-таковског краја на реализацији музејских радионица.

X