О музеју

О музеју

О музеју

МУЗЕЈ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА

Територија са изузетно богатом историјом и културом од најстаријих времена до данас, велики број значајних споменика културе, од којих је двадесетак проглашено културним добрима, условило је као неопходност њихове заштите, даљег старања и научно истраживачког рада оснивање музеја.

Prvo je, 3. октобра 1987. године, иницијативом СО Горњи Милановац и Културног центра, отворен Завичајни музеј у Горњем Милановцу. Смештен је у породичну кућу трговца Ивана Брковића, у Синђелићевој улици, iz 1938. године. После рата пренета је у власништво општине а 1977. године адаптирана је за потребе Галерије Културног центра. Завичајни музеј oдлуком СО Горњи Милановац 15. априла 1994. године прераста у Музеј Горњег Милановцада би до 24. фебруара 1995. године назив установе био промењен у Mузеј рудничко-таковског краја.

Окосницу делатности Музеја представља Брковића кућа у Горњем Милановцу (Синђелићева 7) у којој је смештен Легат браће Настасијевић, стална поставка „Поклони и откупи династије Обреновић“, док се остали део простора користи за изложбе. Поред овога Музеј газдује и Музејом у Такову са репрезентативном поставком ''Други српски устанак и српска револуција 1804-1839'' и Спомен простором „Знаменито место - Таковски грм“, као и кућом Кнеза Милоша у Горњој Црнући (поставка ''Српска кућа у првој половини XIX века'') и етнолошком поставком у Продановића магази у Коштунићима.

Основа за формирање музејског фонда била је збирка колекционара Сретена Љубеновића – Конкордија, родом из Пирота, који се 50-их година ХХ века доселио у милановачко село Брезну. Својом сакупљачком страшћу сабрао је веома разноврсне предмете који су подељени у археолошку, историјску, уметничку и етнографску збирку. Збирка од око 2000 предмета преузета је 1987. године, али по први пут изложена 1. децембра 1991. године на спрату Музеја.

Поред тога, три велика презимена у култури и уметности нашег завичаја а и шире, поверили су део свога стваралаштва нашем граду на понос и чување: академски сликар Божидар Продановић, породицa Лазић - Зора Лазић, њен син Владимир-Миша и ћерке Лепа и Гордана, и чувена уметничка породица Настасијевић.

Конак кнеза Милоша

Опширније
X