Напред у средњи век!

Време одржавања: 1.04-5.04. 2019.

Учесници: ученици шестог разреда

Кратак опис: Са овим периодом ученици су упознати путем презенрације, слушајући музику, и радећи иницијале, круне, витезове…

Број учесника: 22 наставља се…

X