Матрица за отискивање кнеза Лазара

Матрица за отискивање на којој натпис показује да је припадала кнезу Лазару пронађена је 2015. године приликом археолошких истраживања на Руднику. Овај јединствен налаз потиче из времена Лазареве владавине над Рудником. Кнежева титулатура у натпису указује да је израђен након 1378. године, од када је кнез Лазар за своју канцеларију, па и за Српску цркву, имао ранг општесрпског владара. У земљу је доспео највероватније након Косовског боја, у време угарских похода на Србију који су погодили и рудничку област.

На печатнику је представљен грб Хребељановића састављен од шлема са визиром, бивољим роговима и раскошним велом. Својом лепотом, уметничком обрадом и целокупним утиском који оставља, сврстава се у бисере српске средњовековне уметности.

Матрица је у оквиру изложбе „Средњовековни Рудник: археолошка истраживања 2009-2015. године“ гостовала у Галерији науке и технике САНУ, а 2016. године је била део међународне интерактивне изложбе под називом „Косово и Метохија – десет корака“ у Културном центру Србије у Паризу. Кнез Лазар и битка на Косову у традицији српског народа представљају појмове од посебног значаја, који су обележили судбину српског народа од средњег века па готово до наших дана. Експонати, које су поред Музеја рудничко-таковског краја уступиле и друге српске институције културе, приближило је хришћанско и српско наслеђе најширој иностраној публици.

X