Дигитализација утврђења на Острвици

Музеј рудничко-таковског краја је за пројекат „Дигитализација утврђења на Острвици: израда ситуационог плана и документовање очуваних зидова“ од Министарства културе и информисања РС добио 300.000,00 динара.

Остаци утврђења на Острвици су неколико пута скицирани у XX веку. Техничка документација која би забележила изглед утврђења није могла да се изведе због неприступачног терена, а постоји и велика могућност да се очувани зид у југозападном делу Великог града обруши. Унапређење дигиталних метода и њихова примена на Острвици би довели до прецизног бележења тренутног стања.

Применом дигиталне фотограметрије, методе која се заснива на реконструкцији положаја и облика снимљених објеката на основу фотографија, добићемо 3Д фотореалистични модел са могућношћу ротирања за 360° на основу кога ће се добити ортофотографије и дигитални елевациони модели. Помоћу њих ће бити урађен ситуациони план локалитета, топографија терена и комплетна техничка документација. Циљ пројекта је да национално културно наслеђе учини доступним и приближи оном делу публике који је просторно и временски ван могућности да им лично присуствује.

У пројектном тиму су археолози: МА Александар Стаменковић, Милица Томић и руководилац пројекта је Ана Цицовић, музејски саветник Музеја рудничко-таковског краја.

X