ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ АРХЕОЛОШКИХ НАСЛЕЂА

У оквиру пројекта „Подизање свести о значају археолошког наслеђа“, председник Српског археолошког друштва, др Адам Црнобрња је одржао предавање 29. новембра 2018. године у Галерији Музеја рудничко-таковског краја.

Циљ пројекта је да кроз сарадњу са доносиоцима одлука и стручним службама локалних самоуправа отпочне рад на широј кампањи подизања свести о значају очувања археолошког наслеђа.

Презентацијa је садржала три тематске целине:

– Излагање Ане Цицовић о археолошком наслеђу на територији општине Горњи Милановац;
– Опште упознавање са тим шта је археологија, који су принципи истраживања, са циљем да слушаоци стекну основну представу о комплексности археолошких истраживања;
– Упознавање представника локалних самоуправа са законском регулативом, оквирима и процедуралним могућностима за њихово активно укључивање у процесе заштите, очувања, промовисања и коришћења археолошког наслеђа.

X